Moore Greece Newsletter - Ιούνιος 2019
This newsletter provides information to Moore Stephens S.A. Greece newsletter subscribers.
www.moore.gr

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
 Επιχειρήσεις |  Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά |  Ναυτιλία |  Φορολογία |  Γενικά

Στο ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ιουνίου 2019, σας παρουσιάζουμε το άρθρο "Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση" του κ. Παναγιώτη Βαρελά, Επικεφαλής Tax Partner της Moore Stephens Ελλάδος και της κας. Αθηνάς Μαγγιώρου, στελέχους της  Moore Stephens Ελλάδος, σχετικά με την υπογραφή του νέου Συνυποσχετικού μεταξύ ναυτιλιακής κοινότητας και ελληνικού δημοσίου.

Ακόμη, σας παρουσιάζουμε το άρθρο του κ. Γιώργου Βασιλόπουλου, νομικού συμβούλου της Moore Stephens Ελλάδος για το νέο καθεστώς που επιφέρει ο ν. 4611/2019 στις απολύσεις εργαζομένων, καθώς και το άρθρο του κ. Πάνου Δρακουλάκου, στελέχους του δικτύου της Moore Stephens International, για την επίδραση που θα έχει η διακοπή χρήσης του Libor στη ναυτιλία.

Επίσης, επισημαίνουμε την πρόσφατη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία υποχρεώνει όλα τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που έχουν μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε. κατά μετοχές να υποβάλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία.

Στα ναυτιλιακά άρθρα, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην πρωτιά των ελλήνων εφοπλιστών στις επενδύσεις πλοίων το πρώτο πεντάμηνο του 2018, στην αύξηση της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών στο ναυτιλιακό κλάδο και στις εκτιμήσεις για κατακόρυφη αύξηση στη δραστηριότητα στον τομέα του Dry Docking.

Τέλος, στα φορολογικά νέα, αναφερόμαστε στη φορολογική μεταχείριση μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά καθώς και στη νέα εγκύκλιο Ε.2094/2019 για το e-Μητρώο Πλοίων.


Stay Informed
forwardSubscribe / Manage
forwardForward to a colleague
websiteVisit Website
contactContact us
facebookFollow us on facebook
twitterFollow us on twitter
linkedinFollow us on linkedin
homeΠροηγούμενα Newsletters
Η Moore Stephens κερδίζει το Lloyd’s List Intelligence Big Data Award
Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνσηΒήμα προς τη σωστή κατεύθυνση
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Φορολογία |  Γενικά

Ο κ. Παναγιώτης Βαρελάς, Επικεφαλής Tax Partner της Moore Stephens Ελλάδας και η κα. Αθηνά Μαγγιώρου, στέλεχος της Moore Stephens Ελλάδας, δημοσίευσαν στη Ναυτεμπορική άρθρο με τίτλο "Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση" σχετικά με την υπογραφή του Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ Ναυτιλιακής Κοινότητας και Ελληνικού Δημοσίου.

Με το νέο συνυποσχετικό αφενός συνεχίζεται η οικειοθελής παροχή και συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας προς την ελληνική οικονομία και αφετέρου αποκαθίσταται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας και μειώνονται τα κίνητρα φυγής ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων σε χώρες του εξωτερικού.


Περισσότερα

Νέο καθεστώς απολύσεων: Μετακύλιση του βάρους απόδειξης στον εργοδότηΝέο καθεστώς απολύσεων: Μετακύλιση του βάρους απόδειξης στον εργοδότη
 Επιχειρήσεις |  Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά |  Φορολογία |  Γενικά

Ο νέος ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» εισάγει νέο καθεστώς αναφορικά με τις απολύσεις εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, εισάγει και διατάξεις περί της ευθύνης των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των εργασιών τους.

Ο κ. Γιώργος Βασιλόπουλος, νομικός σύμβουλος της Moore Stephens Ελλάδος συνοψίζει τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος, και επικεντρώνεται στο πως αυτές οι αλλαγές ισχυροποιούν τη θέση των εργαζομένων σε περίπτωση απόλυσης, αφού κρίνεται απαραίτητη η περίπτωση της σαφούς και αιτιολογημένης απόλυσης τους από τους εργοδότες.


Περισσότερα

Διακοπή χρήσης του Libor και η επίδραση στη ναυτιλία Διακοπή χρήσης του Libor και η επίδραση στη ναυτιλία
 Επιχειρήσεις |  Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά |  Ναυτιλία |  Γενικά

Μετά το σκάνδαλο Libor 2012, το οποίο οδήγησε στην επιβολή προστίμων σε μεγάλες διεθνείς τράπεζες δανεισμού, και εκτός από τα μέτρα που εγκρίθηκαν για τη μεταρρύθμιση της αγοράς Libor, ο Andrew Bailey, Διευθύνων Σύμβουλος του Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA), σημείωσε με την ομιλία του στις 12 Ιουλίου 2018 τη διακοπή του Libor ως επιτόκιο αναφοράς μετά το 2021.

Το Libor χρησιμοποιείται ευρέως ως δείκτης αναφοράς και στον τομέα χρηματοδότησης της ναυτιλίας. Η διακοπή θα επηρεάσει τις δανειακές συμβάσεις δανείων χρηματοδότησης, τα κυμαινόμενα επιτόκια ("FRN"), τις συμφωνίες μίσθωσης και τα παράγωγα μεταξύ άλλων.


Περισσότερα

2682/2019 Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος2682/2019 Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος
 Επιχειρήσεις |  Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά |  Φορολογία

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 21 Ιουνίου 2019, επέβαλε υποχρέωση σε όλα τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν την μορφή της Α.Ε. (εισηγμένης ή μη), της Ε.Π.Ε., της Ι.Κ.Ε. και της Ε.Ε. κατά μετοχές να υποβάλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη.

Η υποχρέωση επιβάλλεται τόσο στις εταιρείες που εφαρμόζουν Δ.Π.Χ.Α., όσο και σε όσες εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.


Περισσότερα

Διευκρινίσεις για το e-Μητρώο ΠλοίωνΔιευκρινίσεις για το e-Μητρώο Πλοίων
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία |  Γενικά

Με την εγκύκλιο Ε.2094/2019 της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4613/2019 για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4569/2018 και του ν.4256/2014, σύμφωνα με άρθρο του taxheaven.gr.

Ειδικά για τις προθεσμίες καταχώρησης, αυτές ορίζονται σε 60 ημέρες για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, 15 ημέρες για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, από τη νηολόγησή τους για τα υπό ελληνική σημαία πλοία, ή από την ημερομηνία χορήγησης της τυχόν απαλλαγής από το Φ.Π.Α. για τα υπό ξένη σημαία πλοία.

Τέλος, η προθεσμία καταχώρησης ορίζεται σε 15 ημέρες για τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών για τα υπό ελληνική σημαία πλοία/σκάφη, ή από την ημερομηνία χορήγησης της τυχόν απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. για την απόκτηση του σκάφους για τα υπό ξένη σημαία πλοία/σκάφη.


Περισσότερα

Τα Dry Dockings αναμένεται να φτάσουν σύντομα στο ζενίθ των τελευταίων ετώνΤα Dry Dockings αναμένεται να φτάσουν σύντομα στο ζενίθ των τελευταίων ετών
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Γενικά

Η δραστηριότητα στον κλάδο των dry-dockings πρόκειται να γίνει μάρτυρας μιας από τις πιο έντονες περιόδους των τελευταίων ετών, μπροστά στο κύμα μετατροπών και ανακατασκευών που είναι αποτέλεσμα του διαφαινόμενου κανόνα του IMO 2020.

Σε πρόσφατη έκθεση του ναυλομεσίτη Intermodal που δημοσιεύεται στο Hellenic Shipping News, αναφέρεται ότι ο τομέας επισκευής πλοίων παρουσιάζει μια σταθερή και σταδιακή αύξηση του φόρτου εργασίας τους τελευταίους μήνες, καθώς σχεδόν όλα τα ναυπηγεία σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη φτάσει κοντά στη μέγιστη χωρητικότητά τους καθώς κατευθυνόμαστε προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Είναι φανερό ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην ήδη προδιαγεγραμμένη ζήτηση εκσυγχρονισμού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των παραδόσεων από τους περισσότερους κατασκευαστές scrubbers ξεκινάει από τον Μάιο και μετά.


Περισσότερα

Πρώτοι οι έλληνες εφοπλιστές στις επενδύσεις για αγορές πλοίων το πρώτο πεντάμηνο του 2019Πρώτοι οι έλληνες εφοπλιστές στις επενδύσεις για αγορές πλοίων το πρώτο πεντάμηνο του 2019
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Γενικά

Μείωση στις αγοραπωλησίες πλοίων σημειώθηκε συνολικά κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Βασικό στοιχείο, όμως, αποτελεί το γεγονός ότι οι έλληνες εφοπλιστές κατέκτησαν για μία ακόμα φορά την πρώτη θέση στις αγορές πλοίων, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 1,14 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο ναυλομεσιτικός οίκος Allied Shipbroking και παρουσιάζονται στη Ναυτεμπορική, μέχρι και τις 25 Μαΐου άλλαξαν διεθνώς χέρια 540 πλοία, έναντι 650 πλοίων που πουλήθηκαν το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Σχετικά με την εθνικότητα των πλοιοκτητών, οι Έλληνες εφοπλιστές απέκτησαν το πρώτο πεντάμηνο του 2019 86 πλοία, συνολικής αξίας 1,146 δισ. δολαρίων, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι Κινέζοι εφοπλιστές με 84 πλοία, αξίας 0,879 δισ. δολαρίων.


Περισσότερα

Αύξηση της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών στο ναυτιλιακό κλάδοΑύξηση της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών στο ναυτιλιακό κλάδο
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Γενικά

Κατά τη διάρκεια του 2018, η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση προς την ελληνόκτητη ναυτιλία, τόσο από ελληνικά όσο και από ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μειώθηκε. Παρόλα αυτά, φαίνεται πως οι ελληνικές τράπεζες από το 2017 έχουν ξεκινήσει να αυξάνουν την έκθεσή τους στο ναυτιλιακό κλάδο, σύμφωνα με τη μελέτη «Key Developments and Growth in Greek Ship-Finance» της Petrofin Research, η οποία παρουσιάζεται στη Ναυτεμπορική.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο για τον ελληνόκτητο στόλο μειώθηκε κατά το 2018 στα 53.176,32 εκατ. δολάρια, από 53.994,96 εκατ. δολάρια το 2017. Όμως,  το μερίδιο των ελληνικών τραπεζών στην ελληνική ναυτιλία αυξήθηκε σε 18,47%, από 16,84% το 2017.


Περισσότερα

Συνάντηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με την Ένωση Εφοπλιστών του Χονγκ ΚονγκΣυνάντηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με την Ένωση Εφοπλιστών του Χονγκ Κονγκ
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Γενικά

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (EEE) και η Ένωση Εφοπλιστών του Χονγκ Κονγκ (HKSOA) συναντήθηκαν στο Χονγκ Κονγκ στις 23 Μαΐου 2019, προκειμένου να συζητήσουν τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ και τα εν εξελίξει θέματα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να συμβάλει επιτυχώς στις εξελίξεις.

Η ΕΕΕ και η HKSOA χαιρέτισαν, επίσης, την απόφαση της MEPC 74 να εγκρίνει την πρόταση των 28 Κρατών Μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέο πρόγραμμα εργασίας σχετικά με την αξιολόγηση των συνολικών επιπτώσεων από τη χρήση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων και την εναρμόνιση των κανόνων των Κρατών Μελών σχετικά με τις απορρίψεις των εκπλυμάτων των εν λόγω συστημάτων στα ύδατα.

Οι δύο ενώσεις εμμένουν απολύτως στη δέσμευσή τους στις αποφάσεις και διαδικασίες του, ενώ εξέφρασαν παράλληλα τις ανησυχίες τους σχετικά με το κόστος των συμμορφούμενων καυσίμων και με πολλά θέματα ασφαλείας και συμβατότητάς τους, τα οποία ευελπιστούν ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως από τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη πριν από το 2020.


Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικάΦορολογική μεταχείριση μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία |  Γενικά

Με την απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.2104, η ΑΑΔΕ δημοσίευσε οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.

Τα μη διανεμηθέντα κέρδη κατά το χρόνο αλλαγής της κατηγορίας βιβλίων, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με το συντελεστή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στο e-forologia.gr.

Ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους μέχρι το οποίο τα βιβλία τηρούνταν με τη διπλογραφική μέθοδο.


Περισσότερα

Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίαςΔιευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία |  Γενικά

Με την εγκύκλιο Ε.2091 δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.

Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά, τα ποσά λόγω διαγραφής απαιτήσεων κατά πελατών βάσει αμοιβαίας συμφωνίας δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη βάσει των διατάξεων της περ. θ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, δεδομένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα για την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών, όπως ρητά προβλέπεται στις διατάξεις αυτές.


Περισσότερα

Υποχρεωτική καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμώνΥποχρεωτική καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία |  Γενικά

Σε εφαρμογή του νόμου 4611/2019 που ψηφίστηκε στις 15 Μαΐου 2019, ψηφίστηκε από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η απόφαση για την υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών.

Οι εργοδότες υποχρεούνται πλέον να καταβάλουν την αποζημίωση απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων. Επίσης, τόσο για την καταβολή των αποζημιώσεων απόλυσης όσο και για την καταβολή των μισθών, οι εργοδότες υποχρεούνται να αναφέρουν για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Taxheaven.gr.


Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας
Moore Stephens AE
Ακτή Μιαούλη 93,18 538 Πειραιάς
Τ.Θ. 80 132
Tel. +30 2130 186100
Fax +30 2130 186101
www.moore.gr
Moore Stephens in Greece since 1963
Damianos ConstantinouΔαμιανός Κωνσταντίνου
Founder
damianos.constantinou@moore.gr
Costas ConstantinouΚώστας Κωνσταντίνου
Managing Partner
costas.constantinou@moore.gr
Panayiotis VarelasΠαναγιώτης Βαρελάς
Tax Consulting Partner
panayiotis.varelas@moore.gr
Dionisis GalanisΔιονύσης Γαλάνης
Audit Partner
dionisis.galanis@moore.gr
Charalambo EvlambidesΧαράλαμπος Ευλαμπίδης
Tax Partner
charalambos.evlambides@moore.gr
Theodosis IgnatidisΘεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit
theodosis.ignatidis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠηνελόπη Κασανή
Governance, Risk & Assurance Partner
pinelopi.kassani@moore.gr
Michael OrfanidesΜιχάλης Ορφανίδης
Audit Partner
michael.orfanidis@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΣτέλλα Παλαιολόγου
Audit Partner
stella.paleologou@moore.gr
Diamantis DiamantarawΠάρης Τζαμουράνης
Audit Partner
paris.tzamouranis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠαναγιώτης Χατζηαντώνογλου
Audit Partner
panayiotis.hatziantonoglou@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΧρυσόστομος Χρυσοστόμου
M. Director - MS Accounting Services A.E.
chrysostomos.chrysostomou@moore.gr

Πιστεύουμε πως, κατά το χρόνο της δημοσίευσης, οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι σωστές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της δράσης ή της αποχής από δράση, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου στο παρόν .
Το παρόν δημοσιεύθηκε από την © Moore Stephens Α.Ε. Ελλάδας, μια εταιρεία-μέλος της Moore Stephens International Limited, μια παγκόσμια ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η Moore Stephens Α.Ε. είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και που παρέχει ελεγκτικές εργασίες και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σε πελάτες.
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έγγραφο A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας, πατήστε εδώ για διαγραφή.