Moore Greece Newsletter - Αύγουστος 2017
This newsletter provides information to Moore Stephens S.A. Greece newsletter subscribers.
www.moore.gr

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
 Γενικά

Στην έκδοση Αυγούστου, το ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ξεχώρισε την παράταση της οικειοθελούς παροχής της ναυτιλιακής κοινότητας έως το 2018 αλλά και την δημοσίευση της Moore Stephens 'Strength amidst uncertainty in 2017' σχετικά με τις προτεραιότητες των επιχειρηματιών το 2017.

Μεγάλες αναμένονται οι προκλήσεις και το κόστος της συμμόρφωσης με το ελληνικό και το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα με τους περιορισμούς στις εκπομπές αερίων. Ωστόσο, εξοικονόμιση πόρων υπόσχεται η ψηφιοποίηση των δεδομένων.

Στο φορολογικό κομμάτι, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διευκρινιστική ΠΟΛ 1144 σχετικά με την φορολόγηση στην Ελλάδα της περιουσίας των trusts και των ιδρυμάτων, ενώ δημοσιεύτηκαν δύο ΠΟΛ που διευκρινίζουν θέματα ΚΦΕ.   

Επίσης, εκδόθηκαν αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές από τον ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, ενσωματώνοντας διάφορες αλλαγές, σε ένα ενιαίο κείμενο ενώ η ΑΑΔΕ δημοσίευσε απόφαση για τη φορολογική μεταχείριση της επαναχρέωσης δαπανών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.    


Stay Informed
forwardSubscribe / Manage
forwardForward to a colleague
websiteVisit Website
contactContact us
facebookFollow us on facebook
twitterFollow us on twitter
linkedinFollow us on linkedin
homeΠροηγούμενα Newsletters
Η Moore Stephens κερδίζει το Lloyd’s List Intelligence Big Data Award
Παράταση της οικειοθελούς παροχής της ναυτιλιακής κοινότηταΠαράταση της οικειοθελούς παροχής της ναυτιλιακής κοινότητα
 Ναυτιλία

Στο  ΦΕΚ A 110 - 01.08.2017 δημοσιεύθηκε ο Ν.4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 32 αυτού περιλαμβάνεται η από 28/06/2017 πρόσθετη πράξη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικής Ναυτιλιακής Κοινότητας που τροποποιεί το συνυποσχετικό όπως αυτό κυρώθηκε με το άρθρο 42 του Ν.4301/2014 και παρατείνει την ισχύ του συνυποσχετικού έως το 2018.


Περισσότερα

Moore Stephens - Strength amidst uncertainty in 2017Moore Stephens - Strength amidst uncertainty in 2017
 Ναυτιλία

Η Moore Stephens αναλύει το σύστημα διαδοχής στη διακυβέρνηση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Moore Stephens "Strength amidst uncertainty in 2017", το 29% των επιχειρηματιών σκοπεύουν να αναθεωρήσουν τα σχέδια διαδοχής τους μέσα στο 2017.

Σημαντικό, όμως, είναι να γνωρίζουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές όταν εξετάζουν το μέλλον της επιχείρησής τους. Τα βασικά βήματα είναι ο καθορισμός της αξίας της επιχείρησης, η λήψη συμβουλών φορολογικού σχεδιασμού από ειδικούς, η προσαρμογή της επιχείρησης σε πορεία διαδοχής και η αναθεώρηση της ανάγκης για αναδιάρθρωση ή/και απλοποίηση διαδικασιών.


Περισσότερα

Οι προκλήσεις για την ελληνική ακτοπλοΐα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντοςΟι προκλήσεις για την ελληνική ακτοπλοΐα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
 Ναυτιλία

Τα πλοία της ελληνικής ακτοπλοΐας έχουν διορία μέχρι το 2020 να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία που τους επιβάλλει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά καύσιμα και τεχνολογίες που θα μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του θείου στο 0.5% από το 3.5% που είναι σήμερα.

Η Ναυτεμπορική φιλοξενεί την έρευνα της εταιρείας συμβούλων XRTC, σύμφωνα με την οποία η πρόκληση θα είναι πολύ μεγάλη για την ελληνική ναυτιλία, καθώς 32 στα 45 πλοία θα έχουν ηλικία άνω των 20 ετών και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και συστήματα θα είναι ασύμφορη.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες ήδη εξετάζουν τις εναλλακτικές τους, οι οποίες συνοψίζονται σε close loop συστήματα και open loop scruber (πλυντήριο ρύπων) καθώς και στη χρήση ειδικής κατηγορίας πετρελαίου με περιεκτικότητα 0.5% σε θείο, το οποίο όμως αναμένεται να έχει πολύ υψηλό κόστος.


Περισσότερα

Η ανταπόκριση του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγήΗ ανταπόκριση του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) στη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή
 Ναυτιλία

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) έχει ήδη αποφασίσει ένα πρώτο σχέδιο για τη συμπόρευση της ναυτιλιακής κοινότητας με την πρόσφατη συμφωνία για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι. Σύμφωνα με το Hellenic Shipping News, το μήνυμα είναι σαφές: ο ΙΜΟ θα δημιουργήσει ένα κανονιστικό πλαίσιο για να θέσει τη ναυτιλία σε πορεία απεξάρτησης από τον άνθρακα στο δεύτερο μισό του αιώνα.

Το μεγαλύτερο σχέδιο είναι ο έλεγχος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τη διεθνή ναυτιλία και οι πρώτες αποφάσεις θα παρθούν το 2018. Η μετάβαση δεν θα είναι εύκολη δεδομένου ότι θα απαιτηθεί η εξεύρεση ενός τρόπου συνδυασμού δύο αμοιβαία αποκλειόμενων αρχών, δηλαδή των κοινών αλλά διαφοροποιημένων αρμοδιοτήτων (CBDR) για τις αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες, και της αρχής του ΙΜΟ για μη ευνοϊκότερη μεταχείριση (NMFT).


Περισσότερα

Τα περιστατικά πειρατείας πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο της πενταετίαςΤα περιστατικά πειρατείας πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο της πενταετίας
 Ναυτιλία

Καταγράφοντας μερικά από τα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας, η τελευταία έκθεση για την πειρατεία δείχνει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, υπήρξαν συνολικά 87 αναφερόμενα περιστατικά, έναντι 98 κατά την ίδια περίοδο του περασμένου έτους.

Μεταξύ των 87 αυτών υποθέσεων, 19 ήταν δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων, 18 ήταν φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην, 7 ήταν δεξαμενόπλοια χημικών και 43 άλλα πλοία. Αντίθετα, το πρώτο εξάμηνο του 2013 σημειώθηκαν 138 συμβάντα, 116 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και 134 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015.


Περισσότερα

BIMCO και  Shipdex συνεργάζονται για τη ψηφιοποίηση των δεδομένωνBIMCO και Shipdex συνεργάζονται για τη ψηφιοποίηση των δεδομένων
 Ναυτιλία

Οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται με κοινό συμφέρον να προωθήσουν την τυποποίηση και την ψηφιοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων στον ναυτιλιακό κλάδο. Η καινοτομία αυτή θα επιφέρει δραστικές αλλαγές στη καθημερινότητα και διαχείριση των εργασιών καθώς πλέον οι πλοιοκτήτες θα μπορούν να μειώσουν το χρόνο και το κόστος, καθώς αυτό το νέο σύστημα είναι πιο γρήγορο και ευκολότερο στη χρήση.

Το εργαλείο αυτό είναι σχεδιασμένο για χρήση από εφοπλιστές, ναυπηγεία, κατασκευαστές, νηογνώμονες και παρόχους υπηρεσιών εφαρμογών, καθώς χρησιμοποιεί μια κοινή βάση δεδομένων για την αποθήκευση, ανάκτηση, δημοσίευση και ανταλλαγή τεχνικών και λογιστικών δεδομένων σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή κοινότητα. 


Περισσότερα

Νέες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγέςΝέες οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία

Σύμφωνα με δημοσίευμα του taxheaven.gr, ο ΟΟΣΑ προέβη στην έκδοση αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Ειδικότερα, η νέα αυτή έκδοση εμπεριέχει την ενοποίηση των αλλαγών που απορρέουν από το σχέδιο του ΟΟΣΑ / G20 για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS). 


Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού ιδρύματος (foundation)Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού ιδρύματος (foundation)
 Φορολογία

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1144/24-7-2017 διευκρινίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την φορολόγηση στην Ελλάδα των περιουσιακών στοιχείων που έχουν ανατεθεί σε διαχείριση εμπιστοσύνης (trust) ή έχουν μεταβιβασθεί σε ίδρυμα (foundation) και των εισοδημάτων που αποκτώνται στα πλαίσια της εν λόγω διαχείρισης.


Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε πελάτες τηςΦορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε πελάτες της
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την υπ’αριθμόν ΔΕΑΦ Β 1111174 ΕΞ 2017 απόφαση με την οποία παρέχει διευκρινίσεις στο θέμα επαναχρέωσης δαπανών μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών. Η απόφαση υπογραμμίζει πως η έκπτωση των δαπανών που μία εταιρεία επαναχρεώνει είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες είτε σε πελάτες της δεν εκπίπτουν λόγω της επαναχρέωσης αυτής και μόνο, αλλά η έκπτωσή τους εξαρτάται από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22.


Περισσότερα

Οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για μακροπρόθεσμη ρύθμιση χρεώνΟργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για μακροπρόθεσμη ρύθμιση χρεών
 Φορολογία

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/21.7.2017 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στην οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ 62/2017) δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο & Ασφαλιστικούς φορείς από 3 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 σε ελληνικές επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Με τον τρόπο αυτόν οριοθετείται μια οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για την συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση χρεών οι οποίες ήταν βεβαιωμένες την 31/12/2016  με σκοπό την διάσωση βιώσιμων επιχειρήσεων.


Περισσότερα

Εγκύκλιος 1112/2017 - διευκρινίσεις σε θέματα του ΚΦΕΕγκύκλιος 1112/2017 - διευκρινίσεις σε θέματα του ΚΦΕ
 Φορολογία

Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την ερμηνευτική εγκύκλιο 1112/2017 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σε διάφορα θέματα του ΚΦΕ. Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος διευκρινίζει πως το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες, αλλά  συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα νομικά πρόσωπα.


Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1109/21-07-2017 σχετικά με το τι συνιστά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίεςΔημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1109/21-07-2017 σχετικά με το τι συνιστά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
 Φορολογία

Σύμφωνα με δημοσίευμα του taxheaven.gr, δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1109/21-07-2017 με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για την περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 του ΚΦΕ αναφορικά με το χαρακτηρισμό ως εισόδημα από μισθωτή εργασία απόκτηση εισοδημάτων από ελεύθερους επαγγελματίες.

Η ΑΑΔΕ διευκρίνισε πως το άρθρο 12(2)(στ) του ΚΦΕ περιλαμβάνει και την περίπτωση στην οποία τα φυσικά πρόσωπα δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.


Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας
Moore Stephens AE
Ακτή Μιαούλη 93,18 538 Πειραιάς
Τ.Θ. 80 132
Tel. +30 2130 186100
Fax +30 2130 186101
www.moore.gr
Moore Stephens in Greece since 1963
Damianos ConstantinouΔαμιανός Κωνσταντίνου
Founder
damianos.constantinou@moore.gr
Costas ConstantinouΚώστας Κωνσταντίνου
Managing Partner
costas.constantinou@moore.gr
Panayiotis VarelasΠαναγιώτης Βαρελάς
Tax Consulting Partner
panayiotis.varelas@moore.gr
Dionisis GalanisΔιονύσης Γαλάνης
Audit Partner
dionisis.galanis@moore.gr
Charalambo EvlambidesΧαράλαμπος Ευλαμπίδης
Tax Partner
charalambos.evlambides@moore.gr
Theodosis IgnatidisΘεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit
theodosis.ignatidis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠηνελόπη Κασανή
Governance, Risk & Assurance Partner
pinelopi.kassani@moore.gr
Michael OrfanidesΜιχάλης Ορφανίδης
Audit Partner
michael.orfanidis@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΣτέλλα Παλαιολόγου
Audit Partner
stella.paleologou@moore.gr
Diamantis DiamantarawΠάρης Τζαμουράνης
Audit Partner
paris.tzamouranis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠαναγιώτης Χατζηαντώνογλου
Audit Partner
panayiotis.hatziantonoglou@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΧρυσόστομος Χρυσοστόμου
M. Director - MS Accounting Services A.E.
chrysostomos.chrysostomou@moore.gr

Πιστεύουμε πως, κατά το χρόνο της δημοσίευσης, οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι σωστές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της δράσης ή της αποχής από δράση, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου στο παρόν .
Το παρόν δημοσιεύθηκε από την © Moore Stephens Α.Ε. Ελλάδας, μια εταιρεία-μέλος της Moore Stephens International Limited, μια παγκόσμια ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η Moore Stephens Α.Ε. είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και που παρέχει ελεγκτικές εργασίες και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σε πελάτες.
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έγγραφο A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας, πατήστε εδώ για διαγραφή.