Moore Greece Newsletter - Δεκέμβριος 2017
This newsletter provides information to Moore Stephens S.A. Greece newsletter subscribers.
www.moore.gr

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
 Γενικά

Στο ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Δεκεμβρίου 2017 συνοψίζουμε τα κύρια κριτήρια στα οποία θα βασιστεί η επιβολή προστίμων για παραβάσεις του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ανά κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη, σας παρουσιάζουμε το πρόσφατο άρθρο της Moore Stephens για την εφαρμογή του νέου προτύπου IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers” στον τομέα της ναυτιλίας, ενώ δημοσιεύτηκε και η νέα έρευνα της Moore Stephens για την πορεία των λειτουργικών εξόδων των πλοίων μέσα στο 2018.

Επίσης, το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε σε δημοσιεύματα για τη θετική πορεία των πλοίων μεταφοράς υγραερίου και στα πλοία τύπου bulk carriers, καθώς και στα σχέδια της ναυπηγικής βιομηχανίας για διαφορετική τεχνολογία και σχεδιασμό των πλοίων στο μέλλον.

Στα φορολογικά νέα, ξεχωρίσαμε την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ για την προσαύξηση περιουσίας φορολογουμένων, την ΠΟΛ.1172 για την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών άρθρου 19 Κ.Φ.Δ. και έναρξη προθεσμίας για παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου, ενώ επίσης σας παρουσιάζουμε την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου σχετικά με τη μείωση της βάσης επιβολής ΦΠΑ μετά το πέρας δεκαετούς άκαρπης συλλογικής διαδικασίας.


Stay Informed
forwardSubscribe / Manage
forwardForward to a colleague
websiteVisit Website
contactContact us
facebookFollow us on facebook
twitterFollow us on twitter
linkedinFollow us on linkedin
homeΠροηγούμενα Newsletters
Η Moore Stephens κερδίζει το Lloyd’s List Intelligence Big Data Award
Πώς θα επιβάλλον ται τα πρόστιμα για παραβάσεις του GDPR ανά κράτοςΠώς θα επιβάλλον ται τα πρόστιμα για παραβάσεις του GDPR ανά κράτος
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Γενικά

Με το άρθρο 29 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) καθιερώθηκε ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό συμβουλευτικό όργανο για την προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα (Working Party of Article 29). Το όργανο αυτό πρόσφατα  δημοσίευσε οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα επιβάλλονται πρόστιμα για παραβάσεις του Κανονισμού ανά κράτος.

Τα κύρια κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνεται η επιβολή προστίμων είναι η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης και οι κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων. Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη το εάν η παράβαση είναι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας, η ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και τα μέτρα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για να περιορίσουν την ζημιά των φυσικών προσώπων από σχετικές παραβάσεις.


Περισσότερα

IFRS 15 for shipping industry - Moore Stephens Update November 2017IFRS 15 for shipping industry - Moore Stephens Update November 2017
 Ναυτιλία

Το νέο IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers" τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις πρέπει να βεβαιωθούν ότι κατανοούν τις επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα και τη φύση των εσόδων που αναγνωρίζουν. Ορισμένες μορφές συμβάσεων που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία θα επηρεαστούν περισσότερο από άλλες. Το IFRS 15 δεν καλύπτει έσοδα από χρηματοδοτικές μισθώσεις, συνεπώς δεν θα επηρεαστούν τα έσοδα από bareboat charters.

Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι το IFRS 15 απαιτεί να αναγνωρίζονται τα έσοδα μόνο όταν μια οικονομική οντότητα μεταβιβάζει ένα υποσχεθέν αγαθό ή υπηρεσία σε έναν πελάτη, εστιάζοντας σε αυτό που ο πελάτης παίρνει από τον πωλητή και πότε. Έτσι, στα freight ταξίδια, σε σύγκριση με τη συνηθέστερη τρέχουσα πρακτική της αναγνώρισης των εσόδων με βάση το «discharge to discharge», τα έσοδα θα αρχίσουν να αναγνωρίζονται λίγο αργότερα και για λιγότερες ημέρες κάθε χρόνο.

Τις ημέρες εκείνες που αναγνωρίζονται τα έσοδα, τα ποσά θα είναι φυσικά υψηλότερα και θα επηρεαστούν οι βασικοί δείκτες απόδοσης, όπως το Time Charter Equivalent (TCE). Στις περισσότερες περπτώσεις, οι χρονοναυλώσεις δε θα υποστούν την ίδια αλλαγή, ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστούν οι όροι κάθε χρονοναύλωσης ξεχωριστά.


Περισσότερα

Future Operating Costs SurveyFuture Operating Costs Survey
 Ναυτιλία

Νέα έρευνα της Moore Stephens παρουσιάζει τις προσδοκίες  για τα λειτουργικά έξοδα  των πλοίων. Στην έρευνα συμμετείχαν σημαντικά στελέχη της ναυτιλιακής κοινότητας σε Ευρώπη και Ασία, κυρίως πλοιοκτήτες, αλλά και διευθυντές, ναυλωτές, μεσίτες και επαγγελματικοί σύμβουλοι.

Ο μέσος όρος των ετήσιων λειτουργικών εξόδων που θα προκύψει στο τέλος του 2017 αναμένεται να είναι αυξημένος σε σχέση με το 2016, ενώ θα συνεχίσουν να αυξάνονται και κατά  το 2018. Οι κατηγορίες των επισκευών και συντηρήσεων καθώς και των ανταλλακτικών αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη αύξηση. Οι παράγοντες που αναγνωρίστηκαν ότι επηρεάζουν περισσότερο  τα λειτουργικά έξοδα είναι τα κόστη χρηματοδότησης , η προσφορά πληρώματος και οι αλλαγές στη νομοθεσία.


Περισσότερα

Θετικές προοπτικές για τα πλοία μεταφοράς υγραερίουΘετικές προοπτικές για τα πλοία μεταφοράς υγραερίου
 Ναυτιλία

Σε θετική τροχιά αναμένεται να κινηθούν τα πλοία μεταφοράς υγραερίου το 2018, αφού αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση του, ενώ και η προσφορά χωρητικότητας τουλάχιστον στα πλοία μικρού και μεσαίου μεγέθους είναι περιορισμένη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, το παγκόσμιο εμπόριο LPG σημειώνει άνοδο 5% περίπου σε ετήσια βάση την τελευταία δεκαετία καθοδηγούμενη από τις αυξημένες εξαγωγές από τις ΗΠΑ με κατεύθυνση την Ασία.

Όσον αφορά τα πλοία μεταφοράς υγραερίου, με μεταφορική ικανότητα από 3.500 κ.μ. έως 7.500 κ.μ., των οποίων οι ναύλοι του τρίτου τριμήνου του 2017 αυξήθηκαν κατά 10% από την αρχή του τρέχοντος έτους, εκτιμάται πως αν αυτή η ανοδική τάση συνεχιστεί μέχρι το 2018, αυτό θα βοηθήσει στην καθιέρωση μίας καλής αγοράς. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυση των ναύλων είναι οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου που παρατηρήθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο.


Περισσότερα

Ο τομέας των dry bulk carriers σε θετική τροχιά μέχρι το τέλος του 2017Ο τομέας των dry bulk carriers σε θετική τροχιά μέχρι το τέλος του 2017
 Ναυτιλία

Σύμφωνα με έκθεση της Allied Shipbroking που παρουσιάζεται στο Hellenic Shipping News, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια θετική δυναμική στον κλάδο των dry bulk carriers, η οποία μπορεί να κρατήσει τα πράγματα σε καλό επίπεδο για λίγο καιρό.

Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν δύσκολες για τα πλοία ξηρού χύδην φορτίου, παρόλα αυτά κάποιοι έμποροι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα dry bulk αγαθά έχουν θετικές προοπτικές και θα κινούνται σε μία θετική πορεία τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.


Περισσότερα

Η ναυπηγική βιομηχανία πρέπει να σχεδιάσει τα πλοία διαφορετικάΗ ναυπηγική βιομηχανία πρέπει να σχεδιάσει τα πλοία διαφορετικά
 Ναυτιλία

Στο συνέδριο Tripartite Shipbuilding Forum, το οποίο διεξήχθη στις 1-3 Νοεμβρίου στο Nantong της Κίνας, συζητήθηκαν πολλά θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και την τεχνολογία των πλοίων. Η ναυτιλιακή βιομηχανία θα πρέπει να σχεδιάζει διαφορετικά τα πλοία και να είναι πιο καινοτόμα τεχνολογικά για να επιτύχει τους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο.

Τα κύρια θέματα του τρέχοντος έτους, τα οποία συμφωνήθηκαν στο ετήσιο τριμερές φόρουμ για τη ναυπηγική βιομηχανία, ήταν η λειτουργία των πλοίων, ο ασφαλής σχεδιασμός και η ψηφιοποίηση.


Περισσότερα

Οι τιμές του πετρελαίου κλέβουν την παράσταση για ακόμα μια φοράΟι τιμές του πετρελαίου κλέβουν την παράσταση για ακόμα μια φορά
 Ναυτιλία

Οι τιμές του πετρελαίου αποτελούν τον καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική πορεία της αγοράς των δεξαμενόπλοιων. Στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεσή της, ο ναυλωτής Cotzias Intermodal Shipping σημείωσε ότι για ακόμη μία φορά, το πετρέλαιο φαίνεται να είναι το πιο ασταθές και ενδιαφέρον εμπόρευμα που πρέπει να προσέξουμε.

Οι προσπάθειες του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας να μειώσουν την παραγωγή μέσω της τρέχουσας πολιτικής, η οποία αναμένεται ήδη να επεκταθεί σε όλο το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, έχουν περιορίσει την υπερβολική προσφορά σε μια προσπάθεια να στηρίξουν την τιμή των βασικών προϊόντων. Ο ΟΠΕΚ έχει αναθεωρήσει μάλιστα τις προοπτικές της παγκόσμιας ζήτησης από τον Ιούλιο, σημειώνοντας αναμενόμενη αύξηση στα 33,42 εκατ. βαρέλια το επόμενο έτος.


Περισσότερα

Η απαράμιλλη όρεξη των Ελλήνων Πλοιοκτητών για αύξηση των στόλων τουςΗ απαράμιλλη όρεξη των Ελλήνων Πλοιοκτητών για αύξηση των στόλων τους
 Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές φαίνεται να είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν την Ελλάδα ως την κορυφαία ναυτιλιακή χώρα, καθώς προωθούν την αύξηση της χωρητικότητας τους. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι Έλληνες ιδιοκτήτες επένδυσαν πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα πλοία. Περίπου 60 ελληνικές εταιρείες εξακολουθούν να εξαπλώνονται με παραγγελίες αξίας άνω των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Newsfront Greek Shipping Intelligence.


Περισσότερα

IMO: Ο κόσμος αναμένει αυστηρούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών από την ναυτιλίαIMO: Ο κόσμος αναμένει αυστηρούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών από την ναυτιλία
 Ναυτιλία

Η Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του IMO (MEPC) πρόκειται να υιοθετήσει μια αρχική στρατηγική τον Απρίλιο του 2018. Οι νέες στρατηγικές κατευθύνσεις  οδηγούν τώρα σε πιο αποτελεσματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υλοποίησης, ενσωματώνοντας νέες και προηγμένες τεχνολογίες για να ανταποκριθούν οι πλοιοκτήτες στις προκλήσεις, μεταξύ άλλων, για την αύξηση της ασφάλειας των πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης νέων αναδυόμενων τεχνολογιών όπως αυτόνομα πλοία, την αλλαγή του κλίματος, τη δέσμευση στη διακυβέρνηση των ωκεανών, τον μετριασμό των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και τη διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου, συνεχίζοντας παράλληλα να είναι ο ανθρώπινος παράγοντας προτεραιότητα.


Περισσότερα

Ο κίνδυνος επιθέσεων στον κυβερνοχώρο δημιουργεί αβεβαιότητα για τα μη επανδρωμένα σκάφηΟ κίνδυνος επιθέσεων στον κυβερνοχώρο δημιουργεί αβεβαιότητα για τα μη επανδρωμένα σκάφη
 Ναυτιλία

Σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) των παγκόσμιων στελεχών της ναυτιλιακής βιομηχανίας πιστεύουν ότι υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με ζητήματα ευθύνης σχετικά με τα μη επανδρωμένα πλοία σε περίπτωση που ένα σκάφος συμμετέχει σε ένα περιστατικό ως αποτέλεσμα επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με νέα έκθεση της Clyde & Co και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Μηχανικής, Επιστήμης & Τεχνολογίας. Μια έρευνα 220 στελεχών της ναυτιλιακής βιομηχανίας από όλο τον κόσμο διαπίστωσε επίσης ότι υπάρχει έλλειψη σαφήνειας γύρω από συγκρούσεις που αφορούν μη επανδρωμένα πλοία, ενώ το 59% των ερωτηθέντων στην έρευνα συμφωνούν ότι υπάρχει σύγχυση γύρω από τους κανονισμούς σε αυτόν τον τομέα.


Περισσότερα

Η κατασπατάληση δημόσιου χρήματος είναι η πιο επικίνδυνη περιοχή απάτης, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Moore Stephens και του CIPFAΗ κατασπατάληση δημόσιου χρήματος είναι η πιο επικίνδυνη περιοχή απάτης, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Moore Stephens και του CIPFA
 Επιχειρήσεις |  Γενικά

Η κατασπατάληση κυβερνητικών κεφαλαίων, κυρίως μέσω απατών σχετικά με κρατικές επιχορηγήσεις, είναι η κορυφαία περιοχή κινδύνου για απάτες σήμερα, σύμφωνα με το 48% των λογιστών που ψήφισε στη νέα έρευνα της Moore Stephens και του Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA).

Η απάτη επιχορήγησης υφίσταται όταν άτομα, επιχειρήσεις ή φιλανθρωπικά ιδρύματα υποβάλλουν αίτηση και λαμβάνουν χρήματα χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις είτε όταν τα επιλέξιμα κονδύλια στη συνέχεια δαπανώνται για δραστηριότητες που δεν συμπεριλήφθηκαν στους όρους της επιχορήγησης. Ο αμέσως επόμενος επικίνδυνος τομέας απάτης θεωρείται το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.


Περισσότερα

ΠΟΛ 1175/2017: Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την προσαύξηση περιουσίας φορολογουμένωνΠΟΛ 1175/2017: Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την προσαύξηση περιουσίας φορολογουμένων
 Φορολογία

Σύμφωνα με δημοσιεύμα του Taxheaven, δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ.1175/2017 με την οποία διευκρινίζεται πως στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου, δεν τίθεται θέμα προσαύξησης περιουσίας η οποία να φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων ή εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα της χρήσης κατά την οποία επήλθε. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εν λόγω πιστώσεις συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση στον φόρο εισοδήματος, ο καταλογισμός θα γίνεται αναλόγως του είδους του εισοδήματος που πράγματι αφορούν.


Περισσότερα

ΦΠΑ ανεξόφλητων τιμολογίων: Μείωση της φορολογικής βάσης μετά το πέρας 10ετούς άκαρπης συλλογικής διαδικασίαςΦΠΑ ανεξόφλητων τιμολογίων: Μείωση της φορολογικής βάσης μετά το πέρας 10ετούς άκαρπης συλλογικής διαδικασίας
 Φορολογία

Σύμφωνα με δημοσιεύμα του Taxheaven, το ευρωπαϊκό δικαστήριο με απόφαση του διευκρίνισε ότι τα κράτη μέλη δεν δύνανται να παρεκκλίνουν από την αρχή της μείωσης της βάσεως επιβολής του ΦΠΑ, σε περίπτωση μερικής ή ολικής μη καταβολής του τιμήματος, με την αιτιολογία ότι η ικανοποίηση της απαιτήσεως είναι δυσχερώς διακριβώσιμη ή να είναι απλώς προσωρινή και δεν έχει καταστεί οριστικώς αδύνατη. Βεβαιότητα περί του ότι η ικανοποίηση της απαιτήσεως έχει καταστεί οριστικώς αδύνατη μπορεί να υπάρξει μόνον κατόπιν της παρελεύσεως δεκαετίας.


Περισσότερα

ΣτΕ 2934/2017_ Τα στοιχεία τραπεζικών καταθέσεων στην ημεδαπή δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «συμπληρωματικά στοιχεία»ΣτΕ 2934/2017_ Τα στοιχεία τραπεζικών καταθέσεων στην ημεδαπή δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «συμπληρωματικά στοιχεία»
 Φορολογία

Σύμφωνα με δημοσιεύμα του Taxheaven, το Σ.τ.Ε. με την απόφαση 2934/2017, δέχθηκε ότι τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογουμένου στις ημεδαπές τράπεζες ευρίσκονταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων, ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» φορολογικά Κ.Φ.Ε., προκειμένου να δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή την παράταση της παραγραφής.


Περισσότερα

ΠΟΛ 1187/2017 – Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων ΠΟΛ 1187/2017 – Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
 Φορολογία

Στην έκδοση μίας ερμηνευτικής εγκυκλίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις – όπως Airbnb – προχώρησε η Α.Α.Δ.Ε. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1187/2017, ο διαχειριστής του εκάστοτε ακινήτου οφείλει να εγγραφεί ηλεκτρονικά στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με σκοπό τον ετήσιο προσδιορισμό του εισοδήματος του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε, ήτοι το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού.


Περισσότερα

ΠΟΛ.1172/2017 Προθεσμία υποβολής τροποποιητικών άρθρου 19 (Κ.Φ.Δ.) και έναρξη προθεσμίας για παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρουΠΟΛ.1172/2017 Προθεσμία υποβολής τροποποιητικών άρθρου 19 (Κ.Φ.Δ.) και έναρξη προθεσμίας για παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου
 Φορολογία

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1172/2017, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Taxheaven,  η αξίωση για επιστροφή φόρου που έχει καταβληθεί βάσει δήλωσης, προϋποθέτει την αντίστοιχη ανάκληση της δήλωσης. Η ανάκληση αυτή μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι του πενταετούς χρόνου παραγραφής.  Μόνον με την  αποδοχή της ως άνω ανάκλησης, είτε με πράξη της φορολογικής αρχής είτε με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου κατόπιν προσφυγής, καθίσταται αχρεώστητος ο φόρος που καταβλήθηκε και αρχίζει η προβλεπόμενη από το άρθρο 84 παρ. 7 του Ν.2238/1994 τριετής παραγραφή της αξίωσης επιστροφής του.


Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας
Moore Stephens AE
Ακτή Μιαούλη 93,18 538 Πειραιάς
Τ.Θ. 80 132
Tel. +30 2130 186100
Fax +30 2130 186101
www.moore.gr
Moore Stephens in Greece since 1963
Damianos ConstantinouΔαμιανός Κωνσταντίνου
Founder
damianos.constantinou@moore.gr
Costas ConstantinouΚώστας Κωνσταντίνου
Managing Partner
costas.constantinou@moore.gr
Panayiotis VarelasΠαναγιώτης Βαρελάς
Tax Consulting Partner
panayiotis.varelas@moore.gr
Dionisis GalanisΔιονύσης Γαλάνης
Audit Partner
dionisis.galanis@moore.gr
Charalambo EvlambidesΧαράλαμπος Ευλαμπίδης
Tax Partner
charalambos.evlambides@moore.gr
Theodosis IgnatidisΘεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit
theodosis.ignatidis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠηνελόπη Κασανή
Governance, Risk & Assurance Partner
pinelopi.kassani@moore.gr
Michael OrfanidesΜιχάλης Ορφανίδης
Audit Partner
michael.orfanidis@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΣτέλλα Παλαιολόγου
Audit Partner
stella.paleologou@moore.gr
Diamantis DiamantarawΠάρης Τζαμουράνης
Audit Partner
paris.tzamouranis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠαναγιώτης Χατζηαντώνογλου
Audit Partner
panayiotis.hatziantonoglou@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΧρυσόστομος Χρυσοστόμου
M. Director - MS Accounting Services A.E.
chrysostomos.chrysostomou@moore.gr

Πιστεύουμε πως, κατά το χρόνο της δημοσίευσης, οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι σωστές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της δράσης ή της αποχής από δράση, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου στο παρόν .
Το παρόν δημοσιεύθηκε από την © Moore Stephens Α.Ε. Ελλάδας, μια εταιρεία-μέλος της Moore Stephens International Limited, μια παγκόσμια ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η Moore Stephens Α.Ε. είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και που παρέχει ελεγκτικές εργασίες και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σε πελάτες.
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έγγραφο A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας, πατήστε εδώ για διαγραφή.