Moore Greece Newsletter - Ιανουάριος 2018
This newsletter provides information to Moore Stephens S.A. Greece newsletter subscribers.
www.moore.gr

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
 Γενικά

Στο ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ του Ιανουαρίου 2018, εστιάζουμε την προσοχή μας στις αυξημένες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης που επιφέρει το νέο IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers", καθώς και στη μέθοδο μετάβασης στο νέο πρότυπο.

Ακόμα, σας παρουσιάζουμε τη νέα έρευνα της Moore Stephens Bottom Line Winter 2018, σύμφωνα με την οποία η αισιοδοξία κυριαρχεί στη ναυτιλία για το 2018.

Επίσης, η νέα μας έρευνα "Shipping Confidence Survey" έδειξε ότι η εμπιστοσύνη στη ναυτιλιακή κοινότητα παρέμεινε στην υψηλότερη βαθμολογία των τριών τελευταίων ετών.

Στο ναυτιλιακό τομέα, το ενδιαφέρον μας εστιάστηκε στην έρευνα του οίκου Moody's, σύμφωνα με την οποία οι στρατηγικές συμμαχίες, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό στον τομέα των containers το 2018, ενώ στον τομέα των tankers προβληματισμοί δημιουργούνται για το 2018 λόγω των αυξημένων παραδόσεων νέων πλοίων μέσα στο έτος.


Stay Informed
forwardSubscribe / Manage
forwardForward to a colleague
websiteVisit Website
contactContact us
facebookFollow us on facebook
twitterFollow us on twitter
linkedinFollow us on linkedin
homeΠροηγούμενα Newsletters
Η Moore Stephens κερδίζει το Lloyd’s List Intelligence Big Data Award
Propeller Club Port of Pireaus: Εκδήλωση για το OpcostPropeller Club Port of Pireaus: Εκδήλωση για το Opcost
 Ναυτιλία |  Γενικά

Το Propeller Club  διοργάνωσε εκδήλωση στο ναυτικό Όμιλο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον Πειραιά για τα αποτελέσματα του OpCost της Moore Stephens, την οποία παρουσίασε ο κ. Richard Greiner. 

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του OpCost, άνοδο κατά 2,4% αναμένεται να σημειώσει το κόστος λειτουργίας των πλοίων κατά το 2018. Συντονιστές αυτής της λαμπρής εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος του Propeller Club του Πειραιά, διευθύνων σύμβουλος της XRTC, κ. Γιώργος Ξηραδάκης και ο  διευθύνων σύμβουλος της Moore Stephens στην Ελλάδα και Γενικός Γραμματέας του Propeller Club Port of Pireaus, κ. Κώστας Κωνσταντίνου.

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν οι κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου, CEO της Marine Tours Group, ο κ. Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος, ο κ. Παναγιώτης Δρόσος της Tsakos Columbia Shipmanagment, η κα Μαρία Κουλιγά, managing director της Trinity Marine Services και πρόεδρος του Hellenic Committee of Lloyd’s Brokers Associates και ο Δρ. Γιάννης Πατινιώτης, Finance manager της ναυτιλιακής Carras Hellas και πρόεδρος της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος.


Περισσότερα

Αυξημένες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης από το νέο IFRS 15 «Revenue from Contracts with Customers»Αυξημένες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης από το νέο IFRS 15 «Revenue from Contracts with Customers»
 Ναυτιλία

To νέο IFRS 15 «Revenue from Contracts with Customers» εισάγει πιο λεπτομερείς απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης από τα πρότυπα που αντικαθιστά. Οι οικονομικές καταστάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών δεν αποκαλύπτουν σήμερα πολλά από αυτά τα νέα στοιχεία, οπότε πρέπει να δοθεί προσοχή στον τρόπο με τον οποίο αποκτώνται αυτές οι πληροφορίες και στο εάν τα λογιστικά συστήματα και διαδικασίες πρέπει να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν.

Πλέον, το εισόδημα από freight ταξίδια θα πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά από το εισόδημα από χρονοναυλώσεις. Τα υπόλοιπα των συμβολαίων πρέπει να παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ξεχωριστά από άλλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ το νέο πρότυπο ορίζει ως στόχο γνωστοποίησης την κατανόηση της φύσης, του χρόνου και της αβεβαιότητας των εσόδων και των ταμειακών ροών που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτούνται ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις με πελάτες, τις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την εφαρμογή του προτύπου και τα περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται από τα έξοδα που συνεπάγεται η σύναψη ή η σύναψη σύμβασης.


Περισσότερα

Moore Stephens Bottom Line Winter 2018Moore Stephens Bottom Line Winter 2018
 Ναυτιλία

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Moore Stephens, η αισιοδοξία κυριαρχεί στη ναυτιλία για το 2018. Το 2017 τελείωσε με πιο αισιόδοξη διάθεση από ότι έκλεισε το προηγούμενο έτος.  Η συνολική εμπιστοσύνη στη βιομηχανία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της τριετίας, όπως ακριβώς και οι τιμές του πετρελαίου, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 σημειώθηκε αύξηση κατά 50% του δείκτη Dry Bulk Index.

Το 2018, οι ναύλοι θα αυξηθούν εάν υπάρξει περαιτέρω μείωση της πλεονάζουσας χωρητικότητας  και θα υπάρξουν διαθέσιμα χρήματα για επενδύσεις. Βέβαια, η ναυτιλία θα συνεχίσει να επηρεάζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, η οποία θα μπορούσε να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από τις εκλογές στη Βραζιλία, το Ιράκ, την Ιταλία, το Μεξικό, τη Ρωσία και αλλού.


Περισσότερα

Shipping Confidence Survey από τη Moore StephensShipping Confidence Survey από τη Moore Stephens
 Ναυτιλία

Η εμπιστοσύνη στον τομέα της ναυτιλίας παρέμεινε σταθερή στην υψηλότερη βαθμολογία των τελευταίων τριών ετών κατά το τρίμηνο που έληξε το Νοέμβριο του 2017, σύμφωνα με την έρευνα της Moore Stephens “Shipping Confidence Survey”. Το μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης που εκφράστηκε από τους ερωτηθέντες παρέμεινε αμετάβλητο στο επίπεδο της τάξης του 6,2 στα 10 που καταγράφηκε και στην προηγούμενη έρευνα τον Αύγουστο του 2017.

Η εμπιστοσύνη των ναυλωτών και των διευθυντών ήταν σημαντικά αυξημένη, η εμπιστοσύνη των μεσιτών παρέμεινε αμετάβλητη στο 6,3 /10, ενώ αντίθετα η εμπιστοσύνη των πλοιοκτητών μειώθηκε ελαφρά από 6,5 σε 6,4. Τα επίπεδα εμπιστοσύνης μειώθηκαν στην Ασία από 6,4 σε 5,7, αλλά έμειναν αμετάβλητα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, με βαθμολογία 6,3 και 5,8 αντίστοιχα.


Περισσότερα

Έρευνα Moody’s: Οι στρατηγικές συμμαχίες, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό στον τομέα των containers το 2018 Έρευνα Moody’s: Οι στρατηγικές συμμαχίες, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό στον τομέα των containers το 2018
 Ναυτιλία

Η ενοποίηση, μέσω συμμαχιών ή συγχωνεύσεων και εξαγορών θα συνεχιστεί στη ναυτιλιακή βιομηχανία εμπορευματοκιβωτίων το 2018, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να ενισχύσουν το μερίδιο αγοράς, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους και να χειριστούν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και τη συνεχιζόμενη υπερπροσφορά, αναφέρει η Moody's Investors Service. Αυτές οι στρατηγικές επιτρέπουν στις ναυτιλιακές εταιρείες να συγκεντρώσουν πόρους για να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την εμβέλεια των πελατών χωρίς να επηρεάσουν τον ισολογισμό και τον κίνδυνο συναλλαγών τους.

Η Moody's αναμένει από τις ναυτιλιακές εταιρείες να συνεχίσουν να αναζητούν συμμαχίες και συμφωνίες, αφού οποιοσδήποτε δε συμμετέχει σε τέτοιες στρατηγικές, πιθανότατα θα βρίσκεται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να επιτύχει την αποτελεσματικότητα του κόστους που απαιτείται για να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές του.


Περισσότερα

Πρώτοι στα μεταχειρισμένα οι Έλληνες εφοπλιστέςΠρώτοι στα μεταχειρισμένα οι Έλληνες εφοπλιστές
 Ναυτιλία

Το 2017 οι Έλληνες εφοπλιστές πραγματοποίησαν αγορές μεταχειρισμένων πλοίων συνολικής αξίας 4,47 δισ. δολαρίων σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής. Οι αγορές αυτές αποτελούν το 23% των συνολικών επενδύσεων που έγιναν σε αγορές second hand πλοίων στη διεθνή ναυτιλία.

Τα ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα απέκτησαν πάνω από 280 πλοία, κυρίως στον τομέα των bulkers καθώς αγοράστηκαν 170 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, 79 δεξαμενόπλοια και 34 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ναυλομεσιτικού οίκου Allied Shipbroking που αφορούν μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2017.


Περισσότερα

Προβληματισμοί για την υπερπροσφορά χωρητικότητας στον τομέα των VLCC για το 2018Προβληματισμοί για την υπερπροσφορά χωρητικότητας στον τομέα των VLCC για το 2018
 Ναυτιλία

Μέσα στο 2018 αναμένεται να παραδοθούν από τα ναυπηγεία 51 νέα δεξαμενόπλοια τύπου VLCC, ενώ το 2016 και το 2017 παραδόθηκαν 47 και 49 VLCC αντίστοιχα. Η αύξηση του στόλου σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση και τη συγκράτηση της παραγωγής πετρελαίου δημιουργεί προβληματισμούς για την πορεία των δεξαμενόπλοιων στην καινούρια χρονιά.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής, ο αριθμός παραγγελιών δε θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός και μετά το 2019 υπάρχουν λίγες προγραμματισμένες παραδόσεις, ενώ και ένα μεγάλο μέρος του υφιστάμενου στόλου πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.


Περισσότερα

Ο ρυθμός παραδόσεων νέων πλοίων θα καθορίσει την πορεία των tankers το 2018Ο ρυθμός παραδόσεων νέων πλοίων θα καθορίσει την πορεία των tankers το 2018
 Ναυτιλία

Το 2018 φαίνεται να είναι μία ακόμα δύσκολη περίοδος για τους ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, χάρη σε ένα συνεχές κύμα νέας χωρητικότητας και τις δυνητικά δύσκολες συνθήκες ζήτησης, σύμφωνα με την έρευνα της ναυλομεσιτικής εταιρείας Gibson που παρουσιάζεται στο Hellenic Shipping News.

Από την πλευρά της προσφοράς, το βασικό ζήτημα είναι το βάρος των παραδόσεων που αναμένονται για το 2018. Φέτος αναμένεται να παραδοθούν 40 εκατομμύρια dwt δεξαμενόπλοιων (crude and product tankers), σε σύγκριση με τα 35.5 εκατομμύρια dwt που παραδόθηκαν το 2017.

Ενδεχομένως το 2018 να είναι το έτος με τις περισσότερες παραδόσεις από το 2010. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις αναμένεται να είναι παράγοντας μείωσης του όγκου της χωρητικότητας που εισέρχεται στην αγορά φέτος.


Περισσότερα

Δημοσίευση του Νόμου 4509/2017 Δημοσίευση του Νόμου 4509/2017 "Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσονταιαπό την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις"
 Φορολογία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 201Α 22/12/2017 ο Νόμος 4509/2017 ‘’Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις’’, ο οποίος είναι σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του (22/12/2017).

Ο νέος Νόμος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει νέες αλλαγές που επέρχονται στον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ευνοϊκότερα πρόστιμα για πράξεις προσδιορισμού φόρου, επιβολή ασφαλιστικών εισφορών σε τίτλους κτήσης, αναστολή του Φόρου Υπεραξίας Ακινήτων μέχρι 31.12.2018 και αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά.


Περισσότερα

Ολοκλήρωση της διαβούλευσης για το έντυπο Ε3Ολοκλήρωση της διαβούλευσης για το έντυπο Ε3
 Φορολογία

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το νέο έντυπο Ε3 ‘’Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα‘’. Το νέο αυτό έντυπο περιλαμβάνει νέα σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία για την επιχείρηση και τον επαγγελματία και αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε ισχύ.


Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας
Moore Stephens AE
Ακτή Μιαούλη 93,18 538 Πειραιάς
Τ.Θ. 80 132
Tel. +30 2130 186100
Fax +30 2130 186101
www.moore.gr
Moore Stephens in Greece since 1963
Damianos ConstantinouΔαμιανός Κωνσταντίνου
Founder
damianos.constantinou@moore.gr
Costas ConstantinouΚώστας Κωνσταντίνου
Managing Partner
costas.constantinou@moore.gr
Panayiotis VarelasΠαναγιώτης Βαρελάς
Tax Consulting Partner
panayiotis.varelas@moore.gr
Dionisis GalanisΔιονύσης Γαλάνης
Audit Partner
dionisis.galanis@moore.gr
Charalambo EvlambidesΧαράλαμπος Ευλαμπίδης
Tax Partner
charalambos.evlambides@moore.gr
Theodosis IgnatidisΘεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit
theodosis.ignatidis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠηνελόπη Κασανή
Governance, Risk & Assurance Partner
pinelopi.kassani@moore.gr
Michael OrfanidesΜιχάλης Ορφανίδης
Audit Partner
michael.orfanidis@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΣτέλλα Παλαιολόγου
Audit Partner
stella.paleologou@moore.gr
Diamantis DiamantarawΠάρης Τζαμουράνης
Audit Partner
paris.tzamouranis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠαναγιώτης Χατζηαντώνογλου
Audit Partner
panayiotis.hatziantonoglou@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΧρυσόστομος Χρυσοστόμου
M. Director - MS Accounting Services A.E.
chrysostomos.chrysostomou@moore.gr

Πιστεύουμε πως, κατά το χρόνο της δημοσίευσης, οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι σωστές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της δράσης ή της αποχής από δράση, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου στο παρόν .
Το παρόν δημοσιεύθηκε από την © Moore Stephens Α.Ε. Ελλάδας, μια εταιρεία-μέλος της Moore Stephens International Limited, μια παγκόσμια ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η Moore Stephens Α.Ε. είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και που παρέχει ελεγκτικές εργασίες και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σε πελάτες.
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έγγραφο A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας, πατήστε εδώ για διαγραφή.