Moore Greece Newsletter - Ιανουάριος 2020
This newsletter provides information to Moore Stephens S.A. Greece newsletter subscribers.
www.moore.gr

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
 Επιχειρήσεις |  Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά |  Ναυτιλία |  Φορολογία |  Γενικά

Στο ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ιανουαρίου 2020, αναλύουμε τη λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των συνηθέστερων παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9.

Ακόμη, η Πηνελόπη Κασανή, Governance Risk and Compliance Partner στη Moore Greece, αναλύει θέματα που αφορούν την εφαρμογή του GDPR στη ναυτιλία και τις σχετικές προκλήσεις για το ναυτιλιακό κλάδο.

Στα ναυτιλιακά νέα, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην εισαγωγή νέου τέλους γλυκού νερού από το κανάλι του Παναμά από τις 15 Φεβρουαρίου και στη μείωση του εκτιμώμενου χρόνου απόσβεσης του κόστους των scrubbers. Ακόμα, το ενδιαφέρον των εφοπλιστών για επενδύσεις σε bulk carriers φαίνεται να διατηρείται, ενώ στα contairships, 23 παραδόσεις νέων Ultra Large Containerships είναι προγραμματισμένες στους επόμενους 12 μήνες.

Στα φορολογικά νέα, το εξιδεικευμένο φορολογικό τμήμα της Moore κατέγραψε και σας παρουσιάζει τις σημαντικότερες αλλαγές του φορολογικού νόμου 4646/2019 με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». 

Τέλος, σας παρουσιάζουμε τη φορολογική αντιμετώπιση της καταβολής μερισμάτων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013 σε νομικό πρόσωπο συμφερόντων του δικαιούχου.


Stay Informed
forwardSubscribe / Manage
forwardForward to a colleague
websiteVisit Website
contactContact us
facebookFollow us on facebook
twitterFollow us on twitter
linkedinFollow us on linkedin
homeΠροηγούμενα Newsletters
Η Moore Stephens κερδίζει το Lloyd’s List Intelligence Big Data Award
GDPR στην Ναυτιλία - Ειδικά θέματα και προκλήσεις εφαρμογήςGDPR στην Ναυτιλία - Ειδικά θέματα και προκλήσεις εφαρμογής
 Ναυτιλία |  Γενικά

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (GDPR) τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Όλες οι επιχειρήσεις, στο πλαίσιο συμμόρφωσης τους με τον GDPR, υποχρεούνται: α) να διασφαλίζουν ότι γνωρίζουν επακριβώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται, β) να διασφαλίζουν ότι υπάρχει κατάλληλη βάση νομιμότητας για κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γ) να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να διατηρούνται ασφαλή.

Ο Κανονισμός GDPR παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ναυτιλία. Ενώ τα επίπεδα ενημέρωσης έχουν αυξηθεί σημαντικά στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο, η ουσιαστική εφαρμογή του Κανονισμού αποδεικνύεται μια μεγάλη πρόκληση. Σε άρθρο της, η Πηνελόπη Κασανή, Governance Risk and Compliance Partner στη Moore Greece, αναλύει θέματα που αφορούν την εφαρμογή του GDPR στη ναυτιλία και τις σχετικές προκλήσεις για το ναυτιλιακό κλάδο.


Περισσότερα

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και ΔΠΧΠ 9 στη ναυτιλίαΠαράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και ΔΠΧΠ 9 στη ναυτιλία
 Επιχειρήσεις |  Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά |  Ναυτιλία |  Γενικά

Σε αυτό το άρθρο, η Moore Global, περιγάφει τα πιο συνηθισμένα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και εξηγεί την κατάλληλη λογιστική αντιμετώπιση και παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα».


Περισσότερα

Το κανάλι του Παναμά εισάγει νέο τέλος γλυκού νερού από τις 15 ΦεβρουαρίουΤο κανάλι του Παναμά εισάγει νέο τέλος γλυκού νερού από τις 15 Φεβρουαρίου
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Γενικά

Λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ιστορικά χαμηλών επιπέδων υδάτων στη λίμνη Gatun, η αρχή «Panama Canal Authority» (ACP) ανακοίνωσε ότι θα λάβει μέτρα για τη διατήρηση ενός λειτουργικού επιπέδου νερού στο κανάλι, τα οποία περιλαμβάνουν και μία νέα σταθερή αμοιβή ύψους 10.000 δολαρίων για κάθε πλοίο άνω των 38.1 μέτρων που θα διασχίζει το κανάλι.

Το τέλος επηρεάζει όλα τα είδη πλοίων: δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλοία LPG και τίθεται σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου.

Αναμένεται επίσης να προστεθεί ένα ακόμα ποσό, το οποίο θα κυμαίνεται από 1% έως 10% των διοδίων του πλοίου, το οποίο θα εξαρτηθεί από το επίπεδο της λίμνης Gatun κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης. Τα επίσημα επίπεδα της λίμνης θα δημοσιεύονται καθημερινά και θα γίνεται πρόβλεψη για τους επόμενους δύο μήνες.


Περισσότερα

Dry Bulk Carriers: Οι εφοπλιστές διατηρούν το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις, παρά την πτώση στους ναύλους της αγοράςDry Bulk Carriers: Οι εφοπλιστές διατηρούν το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις, παρά την πτώση στους ναύλους της αγοράς
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Γενικά

Οι πλοιοκτήτες εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για περισσότερες επενδύσεις σε dry bulk carriers, τόσο για newbuildings όσο και για second-hand, παρά το γεγονός ότι η αγορά αντιμετωπίζει μια από τις πιο σοβαρές περιόδους πίεσης των ναύλων προς τα κάτω.

Σε έκθεσή της Allied Shipbroking που παρουσιάζεται στο Hellenic Shipping News, αναφέρεται ότι στην αγορά νέων κατασκευών, παρά το γεγονός ότι η σημερινή αγορά μεταφορών και οι προοπτικές παγκόσμιου εμπορίου παραμένουν αβέβαιες, προστέθηκαν πρόσφατα 13 νέες παραγγελίες στο βιβλίο παραγγελιών πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Η πλειοψηφία των νέων παραγγελιών προορίζεται σε πλοία μικρότερου μεγέθους.


Περισσότερα

IMO 2020: Μειώνεται ο εκτιμώμενος χρόνος απόσβεσης του κόστους από τα scrubbersIMO 2020: Μειώνεται ο εκτιμώμενος χρόνος απόσβεσης του κόστους από τα scrubbers
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Γενικά

Η μεγάλη διαφορά τιμής που καταγράφεται μεταξύ των καυσίμων υψηλής περιεκτικότητας σε θείο και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο καθώς και τα υψηλά επίπεδα ναύλων που επιτυγχάνουν τα VLCC έχουν μειώσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τον χρόνο που οι πλοιοκτήτες θα κάνουν απόσβεση του κόστους εγκατάστασης scrubbers, όπως αναφέρεται σε άρθρο της Ναυτεμπορικής.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, οι πλοιοκτήτες VLCC που εγκατέστησαν scrubbers θα πάρουν πίσω τα χρήματα αυτής της επένδυσης μέσα σε 156 ημέρες. Ο οίκος Cleaves Securities υπολογίζει ακόμα ότι ένα capesize tanker που χτίστηκε το 2010 μπορεί να κάνει απόσβεση του κόστους των scrubbers σε 269 ημέρες, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ένα με δύο  χρόνια.

Η μεγάλη διαφορά τιμής μεταξύ καυσίμων υψηλής και χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο έχει μεταβάλει ριζικά τους αρχικούς υπολογισμούς. Ο οίκος Fearnley Securities αναφέρει ότι η μέση διαφορά της τιμής των δύο καυσίμων αυξήθηκε μεταξύ 300 δολ. και 350 δολ. ανά τόνο την περασμένη εβδομάδα, πράγμα που συνεπάγεται εξοικονόμηση περίπου 20.000 δολ. ημερησίως για τα VLCCs που φέρουν scrubbers.


Περισσότερα

Tankers: Οι τελευταίες μεταβλητές που επηρεάζουν τους ναύλουςTankers: Οι τελευταίες μεταβλητές που επηρεάζουν τους ναύλους
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Γενικά

Σύμφωνα με έκθεση της Gibson που δημοσιεύεται στο Hellenic Shipping News, το 2020 είναι ήδη ένα εξαιρετικά ασταθές έτος για την αγορά των δεξαμενόπλοιων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν αυξήσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση, ένα από τα πιο συζητημένα σενάρια είναι η πιθανότητα να κλείσουν τα στενά του Hormuz. Ένα τέτοιο κλείσιμο, ανεξάρτητα από το πόσο προσωρινό θα ήταν, θα είχε αντίκτυπο στη ροή περίπου 17,2 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου τη μέρα.


Περισσότερα

Containerships: 23 παραδόσεις νέων Ultra Large Containerships προγραμματισμένες στους επόμενους 12 μήνεςContainerships: 23 παραδόσεις νέων Ultra Large Containerships προγραμματισμένες στους επόμενους 12 μήνες
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Γενικά

Το 2020 υπόσχεται να είναι ένα ακόμα σημαντικό έτος για τις παραδόσεις πολύ μεγάλων (Ultra Large) πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με 23 νέα πλοία προγραμματισμένα να παραδοθούν τους επόμενους 12 μήνες.

Σύμφωνα με την Drewry, όπως αναφέρεται στο World Maritime News, συνολικά 1,2 εκατομμύρια TEU θα προστεθούν στο στόλο αυτό το έτος, εκ των οποίων στα ULCVs αντιστοιχούν τα 532,000 TEU.


Περισσότερα

Shipping Finance: $1.14 δις από χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture funding) στη ναυτιλία το 2019Shipping Finance: $1.14 δις από χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture funding) στη ναυτιλία το 2019
 Επιχειρήσεις |  Ναυτιλία |  Γενικά

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια επενδύθηκαν από επιχειρηματικά κεφάλαια (venture funding) σε εταιρείες τεχνολογίας που εργάζονται στον ναυτιλιακό τομέα το 2019 σύμφωνα με έκθεση της συμβουλευτικής εταιρίας Thetius που παρουσιάζεται στο Hellenic Shipping News.

Η έρευνα ανέδειξε ότι το 2019 ήταν ένα έτος ρεκόρ για επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων στη ναυτιλία. Κατά τους τελευταίους 18 μήνες, σημειώθηκε αύξηση κατά 60% του αριθμού των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου που προορίζονται για τη ναυτιλία, τα logistics και το εμπόριο που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον βέβαια εστιάζεται στις νεοσύστατες επιχειρήσεις διευκόλυνσης του εμπορίου, ενώ οι ίδιες  οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων λαμβάνουν πολύ μικρότερο ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης.


Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 201/Α/12-12-2019 ο Νόμος 4646/2019 με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 201/Α/12-12-2019 ο Νόμος 4646/2019 με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία |  Γενικά

Οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει ο νέος Νόμος είναι οι παροχές σε είδος σε εργαζόμενους, μετόχους / εταίρους, αλλαγές στην κλίμακα φόρου μισθωτών υπηρεσιών και συντάξεων. Επίσης προβλέπεται μείωση φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.

Ακόμα αναφέρεται στη μείωση φόρου μερισμάτων και σε ρυθμίσεις για την φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία.

Το εξιδεικευμένο φορολογικό τμήμα της Moore κατέγραψε και σας παρουσιάζει τις σημαντικότερες αλλαγές.


Περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση της καταβολής μερισμάτων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4141/2013, σε νομικό πρόσωπο συμφερόντων του δικαιούχουΦορολογική αντιμετώπιση της καταβολής μερισμάτων αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4141/2013, σε νομικό πρόσωπο συμφερόντων του δικαιούχου
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία |  Γενικά

Σε συνέχεια της Ε. 2032/15-2-2019 εγκυκλίου, τέθηκαν πρόσθετα ερωτήματα στην ΑΑΔΕ σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση της περίπτωσης κατά την οποία τα εισαχθέντα μερίσματα αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου δυνάμει των σχετικών διατάξεων του νόμου.

Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον α) τα μερίσματα που λαμβάνει ο φορολογούμενος από πλοιοκτήτριες εταιρείες, είτε απευθείας από αυτές είτε μέσω διαχειρίστριας εταιρείας, καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα συμφερόντων του δικαιούχου και β) αποδεικνύεται (από τα προσκομιζόμενα στη Δ.Ο.Υ. δικαιολογητικά) ότι τα νομικά πρόσωπα, προς τα οποία γίνεται η καταβολή του μερίσματος, είναι συμφερόντων του δικαιούχου φυσικού προσώπου, τότε: δεν στοιχειοθετείται δωρεά προς αυτά, ενώ η τυχόν περαιτέρω διάθεση του καταβληθέντος μερίσματος δεν είναι κρίσιμη και συνεπώς δεν εξετάζεται.


Περισσότερα

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, φορολογικών ετών 2019 και μετά, τρόπος υποβολής και καθορισμός των δικαιολογητικώνΤύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, φορολογικών ετών 2019 και μετά, τρόπος υποβολής και καθορισμός των δικαιολογητικών
 Επιχειρήσεις |  Φορολογία |  Γενικά

Με την απόφαση Α. 1003/2020 της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ο τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και εισαγόμενου ποσού σε ευρώ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019, φορολογικών ετών 2019 και μετά, τρόπος υποβολής και καθορισμός των δικαιολογητικών.


Περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας
Moore Stephens AE
Ακτή Μιαούλη 93,18 538 Πειραιάς
Τ.Θ. 80 132
Tel. +30 2130 186100
Fax +30 2130 186101
www.moore.gr
Moore Stephens in Greece since 1963
Damianos ConstantinouΔαμιανός Κωνσταντίνου
Founder
damianos.constantinou@moore.gr
Costas ConstantinouΚώστας Κωνσταντίνου
Managing Partner
costas.constantinou@moore.gr
Panayiotis VarelasΠαναγιώτης Βαρελάς
Tax Consulting Partner
panayiotis.varelas@moore.gr
Dionisis GalanisΔιονύσης Γαλάνης
Audit Partner
dionisis.galanis@moore.gr
Charalambo EvlambidesΧαράλαμπος Ευλαμπίδης
Tax Partner
charalambos.evlambides@moore.gr
Theodosis IgnatidisΘεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit
theodosis.ignatidis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠηνελόπη Κασανή
Governance, Risk & Assurance Partner
pinelopi.kassani@moore.gr
Michael OrfanidesΜιχάλης Ορφανίδης
Audit Partner
michael.orfanidis@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΣτέλλα Παλαιολόγου
Audit Partner
stella.paleologou@moore.gr
Diamantis DiamantarawΠάρης Τζαμουράνης
Audit Partner
paris.tzamouranis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠαναγιώτης Χατζηαντώνογλου
Audit Partner
panayiotis.hatziantonoglou@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΧρυσόστομος Χρυσοστόμου
M. Director - MS Accounting Services A.E.
chrysostomos.chrysostomou@moore.gr

Πιστεύουμε πως, κατά το χρόνο της δημοσίευσης, οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι σωστές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της δράσης ή της αποχής από δράση, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου στο παρόν .
Το παρόν δημοσιεύθηκε από την © Moore Stephens Α.Ε. Ελλάδας, μια εταιρεία-μέλος της Moore Stephens International Limited, μια παγκόσμια ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η Moore Stephens Α.Ε. είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και που παρέχει ελεγκτικές εργασίες και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σε πελάτες.
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έγγραφο A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας, πατήστε εδώ για διαγραφή.