Moore Greece Newsletter - COVID-19 | Moore Greece Update
This newsletter provides information to Moore Stephens S.A. Greece newsletter subscribers.
www.moore.gr

Moore Greece COVID-19 Alert
 Επιχειρήσεις |  Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά |  Ναυτιλία |  Φορολογία |  Γενικά

 

Moore Greece supports the actions of the Ministry of Health against the spread of the new coronavirus COVID-19.

As the coronavirus continues to spread globally, organisations are taking measures to ensure their operation can continue without putting employees, clients and their communities, at risk.

 

Η Moore Greece στηρίζει έμπρακτα τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19.

Καθώς ο κορωνοϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η λειτουργία τους θα μπορεί να συνεχιστεί, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τους εργαζομένους, τους πελάτες και τις κοινότητες τους.

 


Stay Informed
forwardSubscribe / Manage
forwardForward to a colleague
websiteVisit Website
contactContact us
facebookFollow us on facebook
twitterFollow us on twitter
linkedinFollow us on linkedin
homeΠροηγούμενα Newsletters
Η Moore Stephens κερδίζει το Lloyd’s List Intelligence Big Data Award
Moore Greece supports the actions of the Ministry of Health against the spread of the new coronavirus COVID-19Moore Greece supports the actions of the Ministry of Health against the spread of the new coronavirus COVID-19
 Επιχειρήσεις |  Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά |  Ναυτιλία |  Φορολογία |  Γενικά

In full support of the actions of the Ministry of Health against the spread of the new coronavirus COVID-19, we have taken a number of important and precautionary measures to ensure the safety and health of our employees and their families, clients and associates:

  • We maximise the use of work from home and restrict any movement between offices.
  • We minimise our presence at our clients’ offices, introduce the use of video conferencing and restrict access to our premises.
  • We postpone our participation in events, minimise unnecessary traveling within the country and do not allow traveling abroad.
  • We focus on our people who have traveled abroad and especially those who have travelled to the World Health Organisation (WHO) identified risk countries and asking them, as a precaution, to stay at home for a 14-day quarantine period when they come back from their travels monitoring their health and condition while at home.
  • We provide all the necessary equipment and IT software so that our colleagues can provide uninterrupted services to our clients.

In essence, alongside the sensible precautions outlined above, for Moore Greece it remains ‘business as usual’, and we look forward to continuing to support our clients and associates as effectively as possible.

Further update

We are constantly monitoring the current developments. Any update on changes to Moore Greece’s stance on the virus, where this may impact our operations, will be provided.

Should you have any concerns around these actions, or queries to raise, please contact your Moore Greece Partner or Manager, where your concerns can be discussed and addressed.

We feel confident and strongly believe that through individual responsibility and collective efforts will succeed in dealing with this difficult challenge.


Η Moore Greece στηρίζει έμπρακτα τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19 Η Moore Greece στηρίζει έμπρακτα τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19
 Επιχειρήσεις |  Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αναφορά |  Ναυτιλία |  Φορολογία |  Γενικά

Στηρίζοντας έμπρακτα τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, έχουμε αναλάβει μια σειρά σημαντικών και προληπτικών μέτρων για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων μας και των οικογενειών τους, των πελατών και των συνεργατών μας.

  • Μεγιστοποιούμε τη χρήση της εργασίας από το σπίτι και περιορίζουμε οποιαδήποτε κίνηση μεταξύ γραφείων.
  • Ελαχιστοποιούμε την παρουσία μας στα γραφεία των πελατών μας, εισάγουμε τη χρήση τηλεδιάσκεψης και περιορίζουμε την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας.
  • Αναβάλλουμε τη συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις, ελαχιστοποιούμε τις άσκοπες μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας και δεν επιτρέπουμε το ταξίδι στο εξωτερικό.
  • Επικεντρωνόμαστε στους ανθρώπους μας που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, δίνοντας έμφαση σε αυτούς που έχουν ταξιδέψει στις επικίνδυνες χώρες, βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ζητώντας τους ως προφύλαξη, να παραμείνουν στο σπίτι για μια περίοδο απομόνωσης 14 ημερών κατά την επιστροφή τους, παρακολουθώντας την κατάσταση της υγείας τους όσο βρίσκονται στο σπίτι.
  • Παρέχουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό πληροφορικής, έτσι ώστε οι συνάδελφοί μας να είναι σε θέση να παρέχουν αδιάλειπτες υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Ουσιαστικά, παράλληλα με τα λογικά μέτρα προφύλαξης που αναφέρθηκαν παραπάνω, η Moore Greece εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Περαιτέρω ενημέρωση

Παρακολουθούμε συνεχώς τις τρέχουσες εξελίξεις. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη λειτουργία της Moore Greece, που σχετίζονται με τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση του ιού, θα προκύψει νέα ενημέρωση.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με αυτές τις ενέργειες ή ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Partner ή Manager της Moore Greece, όπου μπορείτε να συζητήσετε και να μεταφέρετε τις ανησυχίες σας.

Αισθανόμαστε σίγουροι και πιστεύουμε ακράδαντα ότι μέσα από την ατομική ευθύνη και τις συλλογικές προσπάθειες, θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία αυτή τη δύσκολη πρόκληση.


Επικοινωνήστε μαζί μας
Moore Stephens AE
Ακτή Μιαούλη 93,18 538 Πειραιάς
Τ.Θ. 80 132
Tel. +30 2130 186100
Fax +30 2130 186101
www.moore.gr
Moore Stephens in Greece since 1963
Damianos ConstantinouΔαμιανός Κωνσταντίνου
Founder
damianos.constantinou@moore.gr
Costas ConstantinouΚώστας Κωνσταντίνου
Managing Partner
costas.constantinou@moore.gr
Panayiotis VarelasΠαναγιώτης Βαρελάς
Tax Consulting Partner
panayiotis.varelas@moore.gr
Dionisis GalanisΔιονύσης Γαλάνης
Audit Partner
dionisis.galanis@moore.gr
Charalambo EvlambidesΧαράλαμπος Ευλαμπίδης
Tax Partner
charalambos.evlambides@moore.gr
Theodosis IgnatidisΘεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit
theodosis.ignatidis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠηνελόπη Κασανή
Governance, Risk & Assurance Partner
pinelopi.kassani@moore.gr
Michael OrfanidesΜιχάλης Ορφανίδης
Audit Partner
michael.orfanidis@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΣτέλλα Παλαιολόγου
Audit Partner
stella.paleologou@moore.gr
Diamantis DiamantarawΠάρης Τζαμουράνης
Audit Partner
paris.tzamouranis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠαναγιώτης Χατζηαντώνογλου
Audit Partner
panayiotis.hatziantonoglou@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΧρυσόστομος Χρυσοστόμου
M. Director - MS Accounting Services A.E.
chrysostomos.chrysostomou@moore.gr

Πιστεύουμε πως, κατά το χρόνο της δημοσίευσης, οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι σωστές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της δράσης ή της αποχής από δράση, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου στο παρόν .
Το παρόν δημοσιεύθηκε από την © Moore Stephens Α.Ε. Ελλάδας, μια εταιρεία-μέλος της Moore Stephens International Limited, μια παγκόσμια ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η Moore Stephens Α.Ε. είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και που παρέχει ελεγκτικές εργασίες και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σε πελάτες.
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έγγραφο A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας, πατήστε εδώ για διαγραφή.